KORSTNA ja katuse PARANDAMINE EESTIS

Katuse käiguteede paigaldus

Katusel ja maja ümbruses liikudes on esmatähtis ise enda ning teiste turvalisuse tagamine (nii soojal kui külmal ajal). Katuse turvatoodete alla kuuluvad katusesillad (käiguteed), turva- ning katuseredelid, lumetõkke süsteemid, turvarööpad ja katusepiirded. Turvatooteid läheb peamisel vaja katuse või korsta hooldustööde teostamisel, kus ohutuse jälgimine kaitseb nii katusel olijat kui ka maja ümber liikujaid.

Katusel liikumise lihtsustamiseks kasutatakse katuse käigusildasid või kuidas neid rahvakeeli nimetatakse – käiguteid, teenindusplatvorme ja muid katusekattele kinnitatavaid lahendusi. Eriti vajalik on see korstnapühkijatele, kes peavad regulaarselt nii kütte- kui ventilatsioonilõõre puhastama – seda enam, kui tegu on vihmase või lumise ilmaga.

Korrektselt paigaldatud käiguteedest võib sõltuda katusel töid tegeva inimese elu.

KORSTNA ja katuse PARANDAMINE EESTIS

Katuse käiguteede paigaldus

Katusel ja maja ümbruses liikudes on esmatähtis ise enda ning teiste turvalisuse tagamine (nii soojal kui külmal ajal). Katuse turvatoodete alla kuuluvad katusesillad (käiguteed), turva- ning katuseredelid, lumetõkke süsteemid, turvarööpad ja katusepiirded. Turvatooteid läheb peamisel vaja katuse või korsta hooldustööde teostamisel, kus ohutuse jälgimine kaitseb nii katusel olijat kui ka maja ümber liikujaid.

Katusel liikumise lihtsustamiseks kasutatakse katuse käigusildasid või kuidas neid rahvakeeli nimetatakse – käiguteid, teenindusplatvorme ja muid katusekattele kinnitatavaid lahendusi. Eriti vajalik on see korstnapühkijatele, kes peavad regulaarselt nii kütte- kui ventilatsioonilõõre puhastama – seda enam, kui tegu on vihmase või lumise ilmaga.

Korrektselt paigaldatud käiguteedest võib sõltuda katusel töid tegeva inimese elu.

Milliseid käiguteid ja turvatooteid vaja läheb?

Tuleohutusnõuete kohaselt peab olema tagatud ennekõike korteriühistu korstnale kohtkindel ja ohutu ligipääs aastaringselt. Sama jutt kehtib ka eramajade puhul, kuid seal peab näiteks korstanpühkija saama ligi vähemalt korda viie aasta tagant.

Turvalist ligipääsu katusele võib täita nii katuseredel, -astmed, -luuk, või kägutee. Kui katusekalle on suurem kui 11 kraadi, tuleb paigaldada räästast korstnani katuseastmed või statsionaarne redel. Seda saab teha nii ise, kui ka tellida teenusena sisse – peaasi, et kõik oleks nõetekohaselt paigaldatud.

Täpsem lisatarvikute vajadus sõltub otseselt katusest. Arvestama peab ka hoone fassaadi kõrgusega, sest kui see on üle 8,5 meetri, peab lisaks kinnitama majale ka seinaredeli.

PS! Kliendina on mõistlik veenduda, et katusel kasutatavad turvatooted oleksid korrosioonikindlad ning kinnitamisel ei kahjustata Sinu katust.

Milliseid käiguteid ja turvatooteid vaja läheb?

Tuleohutusnõuete kohaselt peab olema tagatud ennekõike korteriühistu korstnale kohtkindel ja ohutu ligipääs aastaringselt. Sama jutt kehtib ka eramajade puhul, kuid seal peab näiteks korstanpühkija saama ligi vähemalt korda viie aasta tagant.

Turvalist ligipääsu katusele võib täita nii katuseredel, -astmed, -luuk, või kägutee. Kui katusekalle on suurem kui 11 kraadi, tuleb paigaldada räästast korstnani katuseastmed või statsionaarne redel. Seda saab teha nii ise, kui ka tellida teenusena sisse – peaasi, et kõik oleks nõetekohaselt paigaldatud.

Täpsem lisatarvikute vajadus sõltub otseselt katusest. Arvestama peab ka hoone fassaadi kõrgusega, sest kui see on üle 8,5 meetri, peab lisaks kinnitama majale ka seinaredeli.

PS! Kliendina on mõistlik veenduda, et katusel kasutatavad turvatooted oleksid korrosioonikindlad ning kinnitamisel ei kahjustata Sinu katust.

  • Katusesild muudab katusel liikumise turvalisemaks. Katusesilla paigaldus on suhteliselt lihtne-katusele kinnitatakse vastavalt katusekatteprofiilile sobiv sillakinnitus. Sillakinnitusele kinnitatakse polt-mutriga silla alus. Silla alus on perforeeritud, et erinevate katusekallete puhul oleks võimalik anda sillaplaadile horisontaalne asend.

  • Katuseredelid on soovitatav paigaldada siledapinnalise kattematerjaliga katustele, mille kalle on üle 7 kraadi ja karedapinnalise kattematerjaliga katusele kaldega üle 14 kraadi. Redeli on võimalus paigaldada nii katusele kui ka seinale. Seinaredel tagab turvalise tõusmise katusele.

  • Lumetõkked paigaldatakse katusele räästale orienteeruvalt kandeseina kohale. Lumetõkkeid paigaldatakse ka katuseakende kohale ja väga pikkade viilude korral mitmes reas.

  • Katusesild muudab katusel liikumise turvalisemaks. Katusesilla paigaldus on suhteliselt lihtne-katusele kinnitatakse vastavalt katusekatteprofiilile sobiv sillakinnitus. Sillakinnitusele kinnitatakse polt-mutriga silla alus. Silla alus on perforeeritud, et erinevate katusekallete puhul oleks võimalik anda sillaplaadile horisontaalne asend.

  • Katuseredelid on soovitatav paigaldada siledapinnalise kattematerjaliga katustele, mille kalle on üle 7 kraadi ja karedapinnalise kattematerjaliga katusele kaldega üle 14 kraadi. Redeli on võimalus paigaldada nii katusele kui ka seinale. Seinaredel tagab turvalise tõusmise katusele.

  • Lumetõkked paigaldatakse katusele räästale orienteeruvalt kandeseina kohale. Lumetõkkeid paigaldatakse ka katuseakende kohale ja väga pikkade viilude korral mitmes reas.