Kaamerauuring

Võimalus kontrollida korstna või ventilatsiooni lõõri korrasolekut, nähes kõiki sisemisi probleeme täies ulatuses

Kettpuhastus

Mehaanilise puhastuse abil saab tõhusalt eemaldada pigi, tahma ja muud saasteained mis segavad kaamerauuringu läbiviimist

Korstna renoveerimine 2

Renoveerimine

Turvaline, ökonoomne, puhas meetod kahjude ennetamiseks ja rahulolu loomiseks nii kütte- kui ventilatsioonilõõride jaoks

Korstna krohvimine

Korstnapitsi tuleb kõne alla peamiselt silikaatkorstende puhul, kui kividesse tungiv niiskus hakkab kahjustusi põhjustama

Korstna ladumine

Silikaatkivist laotud pitsid sootuks lagunevad ajalise faktori tõttu, mispärast vajavad ka punase tellisega üle ladumist

Korstna renoveerimine 204

Täislahendus

Võimalus lasta meil vastutada kõigi korstna kütte- ja ventilatsiooni lõõride korrashoiu protseduuride eest

Tasumine võimalik ka järelmaksuga
arve alusel Holm Pangast

Kaamerauuring

Võimalus kontrollida oma korstna või ventilatsiooni lõõri korrasolekut, nähes kõiki sisemisi probleeme täies ulatuses

Kettpuhastus

Mehaanilise puhastuse abil saab tõhusalt eemaldada pigi, tahma ja muud saasteained mis segavad kaamerauuringu läbiviimist

Korstna renoveerimine 2

Renoveerimine

Turvaline, ökonoomne, puhas meetod kahjude ennetamiseks ja rahulolu loomiseks nii kütte- kui ventilatsioonilõõride jaoks

Korstna krohvimine

Korstnapitsi tuleb kõne alla peamiselt silikaatkorstende puhul, kui kividesse tungiv niiskus hakkab kahjustusi põhjustama

Korstna ladumine

Silikaatkivist laotud pitsid sootuks lagunevad ajalise faktori tõttu, mispärast vajavad ka punase tellisega üle ladumist

Korstna renoveerimine 204

Täislahendus

Võimalus lasta meil vastutada kõigi korstna kütte- ja ventilatsioonilõõride korrashoiu protseduuride eest

KVALIFITSEERITUD EKSPERDID

Miks Korstent Renoveerida?

Korsten on oluline osa majast, mis peab kindlasti korras olemas. Ebatihedad korstnalõõrid põhjustavad toidu- ja suitsulõhnade levikut ruumidesse, kus need olla ei tohiks. See omakorda tähendab tuleohutuse puudumist Teil ja naaberhoonetel. Vältimaks suitsu levikut ebatihedate lõõride kaudu, puhastame ja tihendame renoveerimise käigus korstnalõõrid, täites vuugid/praod/lõhed korstnajalast korstnapitsini tulekindla seguga.

Korstna renoveerimine 66Korstna renoveerimine 65
Korstna renoveerimine 63Korstna renoveerimine 58
Korstna renoveerimine 1001Korstna renoveerimine 201

KVALIFITSEERITUD EKSPERDID

Miks Korstent Renoveerida?

Korsten on oluline osa majast, mis peab kindlasti korras olemas. Ebatihedad korstnalõõrid põhjustavad toidu- ja suitsulõhnade levikut ruumidesse, kus need olla ei tohiks. See omakorda tähendab tuleohutuse puudumist Teil ja naaberhoonetel. Vältimaks suitsu levikut ebatihedate lõõride kaudu, puhastame ja tihendame renoveerimise käigus korstnalõõrid, täites vuugid/praod/lõhed korstnajalast korstnapitsini tulekindla seguga.

Korstna renoveerimine 66Korstna renoveerimine 65
Korstna renoveerimine 62Korstna renoveerimine 63
Korstna renoveerimine 1001Korstna renoveerimine 56

KORSTNA RENOVEERIMINE EESTIS

Põhjamaade kogemus ja tehnoloogia

RenoProff OÜ on Rootsis ja Eestis omandatud kogemustega kindel ja usaldusväärne meeskond, kelle põhitöö on olnud korstende renoveerimine tulekindla seguga üle 15a. Rootsis on edukalt kasutatud seguga renoveerimise meetodit juba üle 30a. Eesti turu jaoks küllaltki uudne ja kliendisõbralik lahendus korstna korrastamiseks.

 • Korstna renoveerimine on turvaline, ökonoomne ja puhas

 • Ennetab kahjusid, mis peituvad vanas korstnas

 • Töö teostatakse ülevalt, all toimub kontroll ja puhastamine

 • Minimaalne prügi, tahma ja muu mustuse tekitamine

KORSTNA RENOVEERIMINE EESTIS

Parim Teenuspakkuja Eestis

Oleme Teie usaldusväärne koostööpartner Eesti ehitusturul. Laialdane kogemuste pagas ning pühendunud meeskond tagavad parima kvaliteedi.

Enne otsuse langetamist oleme hea meelega kliendile nõuandjaks, et investeering oleks ootustele vastav. Anname lihtsalt head nõu, mis säästab võimalikust peavalust!

alternatiivne võimalus korstna renoveerimiseks

Hülsstorud, Moodulkorstnad ja Ventilatsioonisukad

Korstnahülsside paigaldus

Korstnasse paigaldatud metallist hülss on sisuliselt telliskivist korstna täiendus, mille paigaldamise eesmärgiks on kaitsta korstent.

moodulkorstnad

Kõige sagedasem viga kui soetatakse odavaim korsten kaubandusketist, paigaldatakse see ja selgub, et see ei sobi.

Käiguteede paigaldus Eestis

ventilatsioonisukad ühistule

Kortermajade ventilatsiooni renoveerimine erineb paljuski tavaventilatsiooni ehitusest – see eeldab tööd erinevates sise- ja välitingimustes.

KORSTNA RENOVEERIMINE EESTIS

Põhjamaade kogemus ja tehnoloogia

RenoProff OÜ on Rootsis ja Eestis omandatud kogemustega kindel ja usaldusväärne meeskond, kelle põhitöö on olnud korstende renoveerimine tulekindla seguga üle 15a. Rootsis on edukalt kasutatud seguga renoveerimise meetodit juba üle 30. Eestis turu jaoks küllaltki uudne ja kliendisõbralik lahendus korstna korrastamiseks.

 • Korstna renoveerimine on turvaline, ökonoomne ja puhas

 • Ennetab kahjusid, mis peituvad vanas korstnas

 • Töö teostatakse ülevalt, all toimub kontroll ja puhastamine

 • Minimaalne prügi, tahma ja muu mustuse tekitamine

KORSTNA RENOVEERIMINE EESTIS

Parim Teenuspakkuja Eestis

Oleme Teie usaldusväärne koostööpartner Eesti ehitusturul. Laialdane kogemuste pagas ning pühendunud meeskond tagavad parima kvaliteedi.

Enne otsuse langetamist oleme hea meelega kliendile nõuandjaks, et investeering oleks ootustele vastav. Anname lihtsalt head nõu, mis säästab võimalikust peavalust!

0
Renoveeritud korstent
0
Rahulolevat klienti
0
Tonni kasutatud segu
0
tubli spetsialisti

alternatiivne võimalus korstna renoveerimiseks

Hülsstorud, Moodulkorstnad ja Ventilatsioonisukad

Korstnahülsside paigaldus

Korstnasse paigaldatud metallist hülss on sisuliselt telliskivist korstna täiendus, mille paigaldamise eesmärgiks on kaitsta korstent.

moodulkorstnad

Kõige sagedasem viga kui soetatakse odavaim korsten kaubandusketist, paigaldatakse see ja selgub, et see ei sobi.

Käiguteede paigaldus Eestis

ventilatsioonisukad ühistule

Kortermajade ventilatsiooni renoveerimine erineb paljuski tavaventilatsiooni ehitusest – see eeldab tööd erinevates sise- ja välitingimustes.

0
Renoveeritud korstent
0
Rahulolevat klienti
0
Tonni kasutatud segu
0
Tubli spetsialisti

KVALIFITSEERITUD EKSPERDID

Alati Valmis Appi Tulema

Teostame põhitööna korstende kaamerauuringuid ja renoveerimist tulekindla seguga. Töid teostatakse nii eramajadele, korteriühistutele, rookatustega hoonetele kui ka erinevate renoveerimist vajavate muinsuskaitse alustele hoonetele.

 • Garanteerides korstna pikaajalist eluiga paigaldame tööde lõppedes mõõtudele vastava korstnamütsi

 • Täieliku turvalisuse tagamiseks kasutame spetsiaalseid turva- ja töövahendeid

 • Renoveerimistööde lõppedes koristame tekkinud prügi enda järel ära

KVALIFITSEERITUD EKSPERDID

Alati Valmis Appi Tulema

Teostame põhitööna korstende kaamerauuringuid ja renoveerimist tulekindla seguga. Töid teostatakse nii eramajadele, korteriühistutele, rookatustega hoonetele kui ka erinevate renoveerimist vajavate muinsuskaitse alustele hoonetele.

 • Garanteerides korstna pikaajalist eluiga paigaldame tööde lõppedes mõõtudele vastava korstnamütsi

 • Täieliku turvalisuse tagamiseks kasutame spetsiaalseid turva- ja töövahendeid

 • Renoveerimistööde lõppedes koristame tekkinud prügi enda järel ära

Võta meiega ühendust

Saada Oma Päring teele

Millise teenuse vastu huvi tunnete / Какими услугами интересуетесь?

! Korstnamütsi mõõdud !

Kui korsten vajab kindla peale renoveerimist ilma, et oleks vaja eelnevalt kaamerauuringut läbi viia, palume saata korstnamütsi mõõdud, et saaksime tööde teostamise lõpus selle kohe peale panna.