Eri lahendused

Konsultatsioonid (KKK)

Teeme kõike, et olla usaldusväärne partner, väärtustades koostööd vastavalt kliendi vajadustele ja renoveerimistöö iseloomule. Aitame enne renoveerimistööde planeerimisega seonduvat stressi vähendada ja sobilikke lahendusi leida, et töö oleks efektiivne ja optimaalne nii meie kui kliendi jaoks.

Seguga renoveerimist saab kasutada puuküttega majade puhul, mille küttekehadeks on pliidid, ahjud, kaminad, saunakerised jms. Renoveerimistööde teostatamiseks on parim aeg pärast kütteperioodi või enne seda. Peale renoveerimist tuleks lasta korstnal 48h kuivada ja seejärel alustada rahuliku kütmisega.

Renoveeritud korsten kestab aastakümneid. Kõik sõltub aga kütmise intensiivsusest ja kasutatava küttematerjali kvaliteedist.

Üks võimalus korsten taas tuleohutumaks muuta on see renoveerida spetsiaalse tulekindla seguga, millega kaetakse kogu suitsulõõri sisepind. Nii suletakse telliskorstna ohtlikud praod, täidetakse tühjaks kulunud vuugid ning muudetakse lõõri sisepind ühtlaselt siledaks. Telliskivikorstna tõmme muutub seeläbi tunduvalt paremaks!

• Teostame korstna kaamerauuringu ja seejärel teeme Teile vastavalt vajadusele hinnapakkumise
• Suleme kütteseadmete ühendused lõõris
• Likvideerime kõikvõimalikud takistused lõõris
• Järgnevalt puhastatakse korsten seest spetsiaalse kettpuhastaja ning harjade abil
• Puhastatud korstnalõõr niisutatakse seestpoolt veega, nakke omaduste parandamiseks
• Kanname segu vormile mida vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse mitmeid kordi tõmmates muudame sisepinna siledaks
• Vajadusel korratakse lõõris läbitõmbamise protseduuri mitmeid kordi, sõltuvalt lõõri seisukorrast ning segukihi paksusest
• Segu kuivamisaeg on 48h ja kütmist alustada väikese kogusega
• Tööde garantii tagamiseks paigaldame ilmastikukaitseks korstnamütsi

Seaduse järgi peab kord viie aasta jooksul küttekoldeid pühkima kutsetunnistusega korstnapühkija. See tähendab, et igal eramu omanikul tuleb kutsuda kutseline korstnapühkija, kes pühib kolded ja teeb sissekande küttesüsteemi registrisse.
Veendu enne puhastamise teenust tellides, et korstnapühkijal on kutsetunnistus.

Kogu korstna renoveerimise protsess võtab aega keskmiselt 1 päev sõltuvalt lõõride arvust, lisatöödest ja ligipääsust.

Peale renoveerimistööde lõppemist on soovitatav kütta 48h pärast. 

Lihtsaim viis on kohale kutsuda spetsialist kellel on vastavad vahendid ummistuse tuvastamiseks ja likvideerimiseks.

Jah.  Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik. Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid (EVS 812-3:2018).

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil (EVS 812-3:2018).

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas). (EVS 812-3:2018)

Ligipääsu puudumisel rakendub lisatasu.

Vesi ja elekter on esmatähtsad. Korstna jalale ja slepedele peab olema tagatud ligipääs. Slepede sulgemiseks ja puhastamiseks on vajalik puhastusluuk kas korstnas või slepes.

Puudumisel rakendub lisatööde tasu.

Enne korstna renoveerimistöödega alustamist katame vajalikud ruumid vastavalt vajadustele, vältimaks prügi teket siseruumis. Tänuväärt tegu on kui elanik arvestab meie tulekuga ja on ettevalmistunud.

Renoveerimiseks kasutame spetsiaalset tulekindlat segu vastavate sertifikaatidega.

Eri lahendused

Konsultatsioonid

Teeme kõike, et olla usaldusväärne partner, väärtustades koostööd vastavalt kliendi vajadustele ja renoveerimistöö iseloomule. Aitame enne renoveerimistööde planeerimisega seonduvat stressi vähendada ja sobilikke lahendusi leida, et töö oleks efektiivne ja optimaalne nii meie kui kliendi jaoks.

Seguga renoveerimist saab kasutada puuküttega majade puhul, mille küttekehadeks on pliidid, ahjud, kaminad, saunakerised jms. Renoveerimistööde teostatamiseks on parim aeg pärast kütteperioodi või enne seda. Peale renoveerimist tuleks lasta korstnal 48h kuivada ja seejärel alustada rahuliku kütmisega.

Seguga renoveerimine peab vastu pikka aega. Kõik sõltub aga kütmise intensiivsusest ja kasutatava küttematerjali kvaliteedist.

Üks võimalus korsten taas tulekindlaks muuta on see renoveerida spetsiaalse seguga, millega kaetakse kogu suitsulõõri sisepind. Nii suletakse telliskorstna ohtlikud praod, täidetakse tühjaks kulunud vuugid ning muudetakse lõõri sisepind ühtlaselt siledaks. Telliskivikorstna tõmme muutub seeläbi tunduvalt paremaks!

• teostame korstna kaamerauuringu ja seejärel saame teha teile vastavalt vajadusele hinnapakkumise
• suleme kütteseadmete ühendused lõõris
• likvideerime kõikvõimalikud takistused lõõris
• järgnevalt puhastatakse korsten seest spetsiaalse kettpuhastaja ning harjade abil
• puhastatud korstnalõõr niisutatakse seestpoolt veega, nakke omaduste parandamiseks
• kanname segu vormile mida vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse mitmeid kordi tõmmates muudame sisepinna siledaks
• vajadusel korratakse lõõris läbitõmbamise protseduuri mitmeid kordi, sõltuvalt lõõri seisukorrast ning segukihi paksusest
• soovitame segu kuivamiseks oodata 24h, veel parem 48h ja alustada kütmist väikese kogusega
• garantii tagamiseks paigaldame ilmastikukaitseks korstnamütsi

Seaduse järgi peab kord viie aasta jooksul küttekoldeid pühkima kutsetunnistusega korstnapühkija. See tähendab, et igal eramu omanikul tuleb kutsuda kutseline korstnapühkija, kes pühib kolded ja kannab sisse tulemused küttesüsteemi registrisse.
Veendu enne puhastamise teenust tellides, et korstnapühkijal on kutsetunnistus.

Kogu korstna renoveerimise protsess võtab aega keskmiselt 1 päev sõltuvalt lõõride arvust, lisatöödest ja ligipääsust. Täpsema vastuse saame anda kohale jõudes ja objekti üle vaadates
Peale renoveerimistööde lõppemist on soovitatav kütta 48h pärast. 

Lihtsaim viis on kohale kutsuda spetsialist kellel on vastavad vahendid ummistuse tuvastamiseks ja likvideerimiseks. Tööd teostatakse tunnitasu alusel.

Jah.  Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik. Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid (EVS 812-3:2018).

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil (EVS 812-3:2018).

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas). (EVS 812-3:2018)

Ligipääsu puudumisel rakendub lisatasu.

Vesi ja elekter on esmatähtsad. Korstna jalale ja slepedele peab olema tagatud ligipääs. Slepede sulgemiseks ja puhastamiseks on vajalik puhastusluuk kas korstnas või slepes.

Puudumisel rakendub lisatööde tasu.

Enne korstna renoveerimistöödega alustamist katame vajalikud ruumid vastavalt vajadustele, vältimaks prügi teket siseruumis. Tänuväärt tegu on kui elanik arvestab meie tulekuga ja on ettevalmistunud.

Renoveerimiseks kasutame spetsiaalset tulekindlat segu vastavate sertifikaatidega.

oleme alati olemas

Mõned näited tehtud töödest

oleme alati olemas

Mõned näited
tehtud töödest