Korstna renoveerimine 51

KORSTNA RENOVEERIMISE MEELESPEA

Meelespea

Korstnaid on vaja kontrollida ja puhastada regulaarselt, tagamaks korstnakonstruktsiooni pikaealisuse, süsteemi efektiivse töö ning ohutuse, sest korstna sisepinnale tekkiv pigi on tuleohtlik. Tahmunud, ummistunud või pragunenud korstna lõõr vähendab oluliselt ka korstna tõmmet.

Oluline on teada, kas ventilatsioonilõõrid asuvad suitsulõõridega samas korstnas või mitte. Kui asuvad, tuleb olla eriti tähelepanelik, sest kehvas korras lõõri seinte vahelt võivad põlemisgaasid kergesti liikuda ventilatsioonisüsteemi ning sealt edasi eluruumidesse. Põlemisgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut vingugaasi, mis on sissehingates eluohtlik, seega on ventilatsioonilõõride seisukord sama oluline kui suitsulõõride oma.

tuleb vältida Liigkütmist ja prahi põletamist

Korstna hea tervise ja pikaealisuse tagab õige kütmine: sagedase veana pannakse ahju liiga palju kütet korraga, põhjustades kivide ebaühtlast paisumist, mis toob endaga kaasa müüritise pragunemise. Liigkütmine on hoone süttimise üheks levinumaks põhjuseks.

Küttematerjal peab olema kuiv, märg küttematerjal sisaldab niiskust, mis koos põlemisjääkidega tekitab korstnalõõri seintele tuleohtlikku pigi. Pigi tekib ka juhul, kui koldes on halb tõmme ja korsten või küttekolle on halvasti ehitatud.

Et vältida pigi teket, tuleb koldesse juhtida piisavalt õhku: kütta ei tohi poolkinnise siibri ega kinnise ahjuuksega. Kasutada tuleb vaid koldesse mõeldud kuiva kütust. Tekstiili, plastmassi ega muu prahi koht ei ole sinu küttekoldes!

Korstna renoveerimine 612
Korstna renoveerimine 68

KORSTNA RENOVEERIMISE MEELESPEA

Meelespea

Korstnaid on vaja kontrollida ja puhastada regulaarselt, tagamaks korstnakonstruktsiooni pikaealisuse, süsteemi efektiivse töö ning ohutuse, sest korstna sisepinnale tekkiv pigi on tuleohtlik. Tahmunud, ummistunud või pragunenud korstna lõõr vähendab oluliselt ka korstna tõmmet.

Oluline on teada, kas ventilatsioonilõõrid asuvad suitsulõõridega samas korstnas või mitte. Kui asuvad, tuleb olla eriti tähelepanelik, sest kehvas korras lõõri seinte vahelt võivad põlemisgaasid kergesti liikuda ventilatsioonisüsteemi ning sealt edasi eluruumidesse. Põlemisgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut vingugaasi, mis on sissehingates eluohtlik, seega on ventilatsioonilõõride seisukord sama oluline kui suitsulõõride oma.

tuleb vältida Liigkütmist

Korstna hea tervise ja pikaealisuse tagab õige kütmine: sagedase veana pannakse ahju liiga palju kütet korraga, põhjustades kivide ebaühtlast paisumist, mis toob endaga kaasa müüritise pragunemise. Liigkütmine on hoone süttimise üheks levinumaks põhjuseks.

Küttematerjal peab olema kuiv, märg küttematerjal sisaldab niiskust, mis koos põlemisjääkidega tekitab korstnalõõri seintele tuleohtlikku pigi. Pigi tekib ka juhul, kui koldes on halb tõmme ja korsten või küttekolle on halvasti ehitatud.

Et vältida pigi teket, tuleb koldesse juhtida piisavalt õhku: kütta ei tohi poolkinnise siibri ega kinnise ahjuuksega. Kasutada tuleb vaid koldesse mõeldud kuiva kütust. Tekstiili, plastmassi ega muu prahi koht ei ole sinu küttekoldes!

Korstna renoveerimine 612