ventilatsiooni renoveerimine

Ühistu ventilatsioonilõõride uuringud ja kaardistus

Ventilatsioonilõõride renoveerimine teostatakse vastavalt korteriühistu soovile ja vajadusele. Vanemate kortermajade puhul, kus lõõride on lagunemise faasis, ummistades lõõre, renoveeritakse need tulekindla seguga, mis teeb lõõri õhutihedaks ning sama tugevaks kui see alguses oli. Juhul kui lõõrid, ei ole katastroofilises seisus, renoveeritakse need tulekindla metallist sukaga, mis katab lõõri sisepinna, võttes täielikult selle sisemise kuju ning tehes lõõri õhutihedaks.

Kortermajade ventilatsiooni renoveerimine erineb paljuski tavaventilatsiooni ehitusest – see eeldab tööd erinevates sise- ja välitingimustes; tööde teostamiseks on vajalikud spetsiifilised seadmed ja töövõtted. Samuti teostatakse igas korteris uute õhujagamiselementide ja restide paigaldus ning muud vajalikud tööd.

Kuna töö toimub samal ajal kui inimesed hoones elavad, on kõik töötajad viisakad ja mõistvad ning arvestavad korteriomanike ja -elanikega.

ventilatsiooni renoveerimine

Ühistu ventlõõride uuringud ja kaardistus

Ventilatsioonilõõride renoveerimine teostatakse vastavalt korteriühistu soovile ja vajadusele. Vanemate kortermajade puhul, kus lõõride on lagunemise faasis, ummistades lõõre, renoveeritakse need tulekindla seguga, mis teeb lõõri õhutihedaks ning sama tugevaks kui see alguses oli. Juhul kui lõõrid, ei ole katastroofilises seisus, renoveeritakse need tulekindla metallist sukaga, mis katab lõõri sisepinna, võttes täielikult selle sisemise kuju ning tehes lõõri õhutihedaks.

Kortermajade ventilatsiooni renoveerimine erineb paljuski tavaventilatsiooni ehitusest – see eeldab tööd erinevates sise- ja välitingimustes; tööde teostamiseks on vajalikud spetsiifilised seadmed ja töövõtted. Samuti teostatakse igas korteris uute õhujagamiselementide ja restide paigaldus ning muud vajalikud tööd.

Kuna töö toimub samal ajal kui inimesed hoones elavad, on kõik töötajad viisakad ja mõistvad ning arvestavad korteriomanike ja -elanikega.

Ventilatsioonilõõride Renoveerimistööde käik

Kaamerauuring

Teostatakse ventilatsioonilõõride kaamerauuring, mille käigus tehakse korstna sees pilte ja antakse need hiljem koos aktiga kliendile üle. Nii on võimalik näha kas ja kus täpsemalt võivad aset leida erinevad ummistused, seinte lagunemised ja muud objektid, mis ei tohi lõõris olla.

Lõõride puhastamine

Katuselt olles puhastatakse ventilatsioonikorstna põhilõõrid, peale mida suundutakse korterisse, kus avatakse ventilatsioonirestid, plafoonid ning puhastatakse ventilatsioonikanalid ja nende põhjad ka korteri poolt. Korstnalõõride puhastamist on võimalik tellida ka eraldiseisva teenusena!

Kaardistamine

Vastavalt vajadusele ja soovile, teostatakse ventilatsiooni kaardistus ehk tehakse kindlaks seotused korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõride ning korterite ventilatsiooniavade vahel. Samuti selgitatakse välja erinevad probleemid ja asjaolud, millele tuleks renoveerimistööde käigus tähelepanu pöörata. Lisaks fotomaterjal olemasolevast ventilatsioonist korteris ja katusel.

Ventilatsioonilõõride Renoveerimistööde käik

Kaamerauuring

Teostatakse ventilatsioonilõõride kaamerauuring, mille käigus tehakse korstna sees pilte ja antakse need hiljem koos aktiga kliendile üle. Nii on võimalik näha kas ja kus täpsemalt võivad aset leida erinevad ummistused, seinte lagunemised ja muud objektid, mis ei tohi lõõris olla.

Lõõride puhastamine

Katuselt olles puhastatakse ventilatsioonikorstna põhilõõrid, peale mida suundutakse korterisse, kus avatakse ventilatsioonirestid, plafoonid ning puhastatakse ventilatsioonikanalid ja nende põhjad ka korteri poolt. Korstnalõõride puhastamist on võimalik tellida ka eraldiseisva teenusena!

Kaardistamine

Vastavalt vajadusele ja soovile, teostatakse ventilatsiooni kaardistus ehk tehakse kindlaks seotused korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõride ning korterite ventilatsiooniavade vahel. Samuti selgitatakse välja erinevad probleemid ja asjaolud, millele tuleks renoveerimistööde käigus tähelepanu pöörata. Lisaks fotomaterjal olemasolevast ventilatsioonist korteris ja katusel.

Milleks renoveerida ventilatsioonilõõre?

Kortermajas, kus väiksel territooriumil elab palju inimesi, on toimiv ventilatsioon väga oluline. Ruumide halvad õhutingimused väljenduvad erinevate tervisehädade kaudu: peavalu, väsimus ning silmade ärritus.

Vanade kortermajade ventilatsioonisüsteemid ei suuda tagada normidekohast ja elutervet õhukvaliteeti. Põhjus selle taga on lihtne – süsteemid ehitati siis, kui ei kasutatud modernseid õhutihedaid pakettaknaid ning seepärast oli hoone hõredam ja õhk käis paremini läbi. Peale uute akende paigaldust hakkas kannatama hoone õhuringluse kvaliteet.

Selleks, et võtta ette ventilatsioonilõõride renoveerimine peab olema selge pilt hetkeolukorrast. Selle jaoks teostatakse kaamerauuring, saades täpsema pilti sellest, mis seisus korstnad on ja kui suures mahus tuleb tööde jaoks valmistuda. Samuti võimaluse korral, uuritakse maja- ja korstnate plaani.

Milleks renoveerida ventilatsioonilõõre?

Kortermajas, kus väiksel territooriumil elab palju inimesi, on toimiv ventilatsioon väga oluline. Ruumide halvad õhutingimused väljenduvad erinevate tervisehädade kaudu: peavalu, väsimus ning silmade ärritus.

Vanade kortermajade ventilatsioonisüsteemid ei suuda tagada normidekohast ja elutervet õhukvaliteeti. Põhjus selle taga on lihtne – süsteemid ehitati siis, kui ei kasutatud modernseid õhutihedaid pakettaknaid ning seepärast oli hoone hõredam ja õhk käis paremini läbi. Peale uute akende paigaldust hakkas kannatama hoone õhuringluse kvaliteet.

Selleks, et võtta ette ventilatsioonilõõride renoveerimine peab olema selge pilt hetkeolukorrast. Selle jaoks teostatakse kaamerauuring, saades täpsema pilti sellest, mis seisus korstnad on ja kui suures mahus tuleb tööde jaoks valmistuda. Samuti võimaluse korral, uuritakse maja- ja korstnate plaani.

Kaamerauuringu tulemus hoiab kokku erinevate tööde teostajate aega hinnapakkumiste ja planeerimise faasis, kuna kogu teave on mugavalt kättesaadav mõlemale osapoole.

Kortermajades kus soovitakse korstnad maha võtta, teostatakse rekonstrueerimise käigus uue sundventilatsioonisüsteemi ehitus, mis parandab hoone õhuringluse kvaliteeti ja viib selle vastavusse tänapäevaste standarditega ning tagab tervisliku sisekliima ja inimliku elukeskkonna.

Kaamerauuringu tulemus hoiab kokku erinevate tööde teostajate aega hinnapakkumiste ja planeerimise faasis, kuna kogu teave on mugavalt kättesaadav mõlemale osapoole.

Kortermajades kus soovitakse korstnad maha võtta, teostatakse rekonstrueerimise käigus uue sundventilatsioonisüsteemi ehitus, mis parandab hoone õhuringluse kvaliteeti ja viib selle vastavusse tänapäevaste standarditega ning tagab tervisliku sisekliima ja inimliku elukeskkonna.

Renoveerimine ventilatsioonisukaga?

Levinum viis ventilatsiooni renoveerimiseks korterühistutes toimub metallsuka abil, mis muudab ventilatsioonilõõri õhutihedaks. Suka abil lõõri renoveerimisel ei ole tarvis lõhkuda korterites siseseinu ega teha lisaavasid juurde – kogu töö saab toestada puhtalt ja elanikele peavalu tekitamata.

Selleks, et metallsukk täis puhuda, läheb meeskonnal vaja vaid ligipääsu katusele, kus saab suka mööda lõõri õiges mõõdus alla lasta ning võimalus köögis või vannitoas ventilatsioonirest maha võtta.

Renoveerimine ventilatsioonisukaga

Levinum viis ventilatsiooni renoveerimiseks korterühistutes toimub metallsuka abil, mis muudab ventilatsioonilõõri õhutihedaks. Suka abil lõõri renoveerimisel ei ole tarvis lõhkuda korterites siseseinu ega teha lisaavasid juurde – kogu töö saab toestada puhtalt ja elanikele peavalu tekitamata.

Selleks, et metallsukk täis puhuda, läheb meeskonnal vaja vaid ligipääsu katusele, kus saab suka mööda lõõri õiges mõõdus alla lasta ning võimalus köögis või vannitoas ventilatsioonirest maha võtta.