Tööstuslikud ja Renoveerimise Standardid

Korstna renoveerimise meetod tulekindla seguga, mida RenoProffis kasutatakse, on turvaline, ökonoomne ja puhas. Seeläbi hoiate kokku ka suurematelt kulutustelt, mis kaasnevad uue korstna ehitamisega. Kõiki vajalikke renoveerimise töid teostatakse vastavalt kõikidele tööstuslikele ja renoveerimise standarditele.

Juurdepääs korstnale

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada.

Korstna Puhastamine

Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid.

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil.

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigalda-da töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega.

Müüritiskorstna paksus

Peab olema vähemalt 120mm. Korstna ülemine ots kaitstakse ilmastiku mõjude eest korstnamütsiga, kui sademed võivad sattuda korstnalõõridesse. Korstnamüts ei tohi takistada korstna tõmmet, arvestades lume mõju ja korstnapühkimise vajadust.

Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga

Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400⁰ C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis).

Suitsulõõri sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga.

Korstna renoveerimine 56

Tööstuslikud Standardid

Korstna renoveerimise meetod tulekindla seguga, mida RenoProffis kasutatakse, on turvaline, ökonoomne ja puhas. Seeläbi hoiate kokku ka suurematelt kulutustelt, mis kaasnevad uue korstna ehitamisega. Kõiki vajalikke renoveerimise töid teostatakse vastavalt kõikidele tööstuslikele ja renoveerimise standarditele.

Juurdepääs korstnale

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada.

Korstna Puhastamine

Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid.

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil.

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigalda-da töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega.

Müüritiskorstna paksus

Peab olema vähemalt 120mm. Korstna ülemine ots kaitstakse ilmastiku mõjude eest korstnamütsiga, kui sademed võivad sattuda korstnalõõridesse. Korstnamüts ei tohi takistada korstna tõmmet, arvestades lume mõju ja korstnapühkimise vajadust.

Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga

Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400⁰ C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis).

Suitsulõõri sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga.