KORSTNAPITSI LADUMINE EESTIS

Korstna Ladumine

Pottsepp peab tagama, et tema töö vastab tuleohutusseaduse nõuetele. Tuleohutusseadus kehtestab eeskirjad küttesüsteemide ehitamiseks, remondiks ja toimimiseks. Kutsetunnistus on vajalik pottsepale, sest see kinnitab tema teadmisi ja pädevust. Kutsetunnistusega pottsepp tagab, et tema ehitatud küttesüsteemid vastavad tuleohutusnõuetele. Valesti ehitatud või paigaldatud küttesüsteemid võivad põhjustada ohtlikke õnnetusi.

KORSTNAPITSI LADUMINE EESTIS

Korstna Ladumine

Pottsepp peab tagama, et tema töö vastab tuleohutusseaduse nõuetele. Tuleohutusseadus kehtestab eeskirjad küttesüsteemide ehitamiseks, remondiks ja toimimiseks. Kutsetunnistus on vajalik pottsepale, sest see kinnitab tema teadmisi ja pädevust. Kutsetunnistusega pottsepp tagab, et tema ehitatud küttesüsteemid vastavad tuleohutusnõuetele. Valesti ehitatud või paigaldatud küttesüsteemid võivad põhjustada ohtlikke õnnetusi.

tuleohutuse tagamine

Päästeamet teeb tihedalt koostööd pottseppadega, et kindlustada elamute tuleohutus.
 Kui soovid olla kindel, et sinu pottsepatöid tuleb teostama aus ja oskustega pottsepp keda me soojalt soovitame, siis saad seda kontrollida kutsekoja veebilehelt: Kutseregister

tuleohutuse tagamine

Päästeamet teeb tihedalt koostööd pottseppadega, et kindlustada elamute tuleohutus.
 Kui soovid olla kindel, et sinu pottsepatöid tuleb teostama aus ja oskustega pottsepp keda me soojalt soovitame, siis saad seda kontrollida kutsekoja veebilehelt: Kutseregister

Ei ole haruldane, et katusel olev korstnapits on aja jooksul hõredaks muutunud. Lahtised ja alla langenud kivid võivad põhjustada lõõris ummistusi. Silikaatkivist laotud pitsid sootuks lagunevad ajalise faktori tõttu, mispärast vajavad ka punase tellisega üle ladumist.

 • Teostatavad tööd:

 • Küttesüsteemide (ahjude, pliitide, kaminate, korstnate) ehitamine, renoveerimine ja restaureerimine

 • Väliköökide ehitamine – terviklahendused planeerimisest teostuseni

 • Materjalide müük (ahjud, pliidid, kaminad jne)

 • Moodulahjude ja moodulkorstnate paigaldamine

 • Pae- ja maakivimüüride ladumine ning taastamine

 • Nõustamine (sh kasutusloa taotlemisel ja kinnisvara ostu-müügiprotsessis)

Koostöö Pottseppadega

Kõikide korstna ladumise ja küttesüsteemi muutmisega seotuid töid teostame koostöös meie kutsetunnistusega pottseppadega kellel on vastav õigus neid töid teostada.

Ei ole haruldane, et katusel olev korstnapits on aja jooksul hõredaks muutunud. Lahtised ja alla langenud kivid võivad põhjustada lõõris ummistusi. Silikaatkivist laotud pitsid sootuks lagunevad ajalise faktori tõttu, mispärast vajavad ka punase tellisega üle ladumist.

 • Teostatavad tööd:

 • Küttesüsteemide (ahjude, pliitide, kaminate, korstnate) ehitamine, renoveerimine ja restaureerimine

 • Väliköökide ehitamine – terviklahendused planeerimisest teostuseni

 • Materjalide müük (ahjud, pliidid, kaminad jne)

 • Moodulahjude ja moodulkorstnate paigaldamine

 • Pae- ja maakivimüüride ladumine ning taastamine

 • Nõustamine (sh kasutusloa taotlemisel ja kinnisvara ostu-müügiprotsessis)

Koostöö Pottseppadega

Kõikide korstna ladumise ja küttesüsteemi muutmisega seotuid töid teostame koostöös meie kutsetunnistusega pottseppadega kellel on vastav õigus neid töid teostada.