Katuse käiguteede paigaldus

Katusel ja maja ümbruses liikudes on esmatähtis ise enda ning teiste turvalisuse tagamine (nii soojal kui külmal ajal). Katuse turvatoodete alla kuuluvad katusesillad (käiguteed), turva- ning katuseredelid, lumetõkke süsteemid, turvarööpad ja katusepiirded. Turvatooteid läheb peamisel vaja katuse või korsta hooldustööde teostamisel, kus ohutuse jälgimine kaitseb nii katusel olijat kui ka maja ümber liikujaid.

Katusel liikumise lihtsustamiseks kasutatakse katuse käigusildasid või kuidas neid rahvakeeli nimetatakse – käiguteid, teenindusplatvorme ja muid katusekattele kinnitatavaid lahendusi.

Eriti vajalik on see korstnapühkijatele, kes peavad regulaarselt nii kütte- kui ventilatsioonilõõre puhastama – seda enam, kui tegu on vihmase või lumise ilmaga.

Milliseid käiguteid ja turvatooteid vaja läheb?

Tuleohutusnõuete kohaselt peab olema tagatud ennekõike korteriühistu korstnale kohtkindel ja ohutu ligipääs aastaringselt. Sama jutt kehtib ka eramajade puhul, kuid seal peab näiteks korstanpühkija saama ligi vähemalt korda viie aasta tagant.

Turvalist ligipääsu katusele võib täita nii katuseredel, -astmed, -luuk, või kägutee. Kui katusekalle on suurem kui 11 kraadi, tuleb paigaldada räästast korstnani katuseastmed või statsionaarne redel. Seda saab teha nii ise, kui ka tellida teenusena sisse – peaasi, et kõik oleks nõetekohaselt paigaldatud.

Täpsem lisatarvikute vajadus sõltub otseselt katusest. Arvestama peab ka hoone fassaadi kõrgusega, sest kui see on üle 8,5 meetri, peab lisaks kinnitama majale ka seinaredeli.

PS! Kliendina on mõistlik veenduda, et katusel kasutatavad turvatooted oleksid korrosioonikindlad ning kinnitamisel ei kahjustata Sinu katust.

Katuseredeli paigaldus katusele

Õnneks on Eestis kindlalt paika pandud kuidas ja kuhu paigaldada katusetarvikuid, mis tähendab, et katuseredelid ja käiguteed on alates 2017. aastast Eestis kohustuslikud. Kuid reaalsus seisneb selles, et üsna vähestel on see nõu täidetud – paraku teooria ja reaalsus ei käi alati käsikäes.

Kohtkindel katuseredel peab tagama ligipääsu korstnani kas korstnapühkijale, päästeametile või katusetööde läbiviijale. Katuseredeli valimisel peab kindlasti silmas pidama ka katusematerjali ja täpsema valiku kohta saab alati uurida vastavate toodete paigaldajatelt, sest on ka universaalseid redeleid, mis sobivaid iga katusekatte korral.

Katuseredeli hind aga kujuneb selle raami pikkusest ning lisadetailide vajadusest.

Katusesillad ehk käiguteed

Katusesillad tagavad turvalise liikumise katusel, need võivad tagada ligipääsu näiteks korstnale, akendele ja teistele hooldust vajavatele elementidele. Tootjatel võivad olla ka erinevad katusesilla raami moodulmõõdud, mida saab vajadusel ka liita ning saagida lühemaks.

Toote hind kujuneb katusesilla soovitud raamide vajadustest, pikkusest ja kinnitusdetailide kogusest. Silla hind kujuneb samuti silla pikkuse põhjal.

Kui soovid katusele ka turvaköit kinnitada, pead arvestama, et kinnitatav koormus ei tohi olla üle 150 kilogrammi, seega tohib korraga kasutada seda üks inimene. Turvaköis ei või olla kinnitatud vaid sillakinnituse külge.

Katuseredelite ning katusesildade paigaldus

Katuseredelid ja käiguteed tuleb kinnitada tugevalt alusele mis tähendab, et kinnitused peavad olema nii alumises kui ka ülemises otsas. Kindlati tuleb meeles pidada, et toestamine võiks toimuda umbes kahe meetriste vahedega. Kui paigaldad katusesilda, peab selle kinnitama maksimaalselt 1,2 meetriste vahedega.

Pea ka meeles, et kinnituskohtades peab olema piisav veetihedus, sest vastasel juhul võib tekkida niiskuskahjustus.

Sildade ja redelite paigaldamine võib erineda vastavalt katusekatetele. Näiteks bituumenkatuse ja profiilplekk-katuse puhul kinnitatakse toode tavaliselt otse kattele või sobivatele alustugedele. Kivikatuse puhul käib kinnitamine tavaliselt kahe kivi vahelt katusetarindite külge.

Kui on tegemist püstvaltsplekk-katusega, paigaldatakse toode hoopis püstvaltside külge. Silla kinnitamiseks on enamasti ka vastavalt katuseprofiilile erinevad sillakinnitused.

Lumetõke ja selle vajadus

Eesti kliimas on lumetõke väga tähtis ohutuse tagamisel – praktikas järgi proovitud google leiab näiteid küllalt, kuidas katusel alla sajatakse. Kuigi lumetõkke paigaldamine pole kohustuslik, on hoone omanik vastutav, kui katuselt peaks lumi alla kukkuma ning tekitama varalist või füüsilist kahju. Seega on lumetõkke paigaldamine vägagi vajalik.

Eelkõige peaks lumetõke asuma kohtades, kus räästa alt liiguvad inimesed või pargivad autod.

Lumetõkke hind sõltub räästa pikkusest ning kõrgusest. Turul on saada erinevaid lumetõkkeid, näiteks lumetõkketoru, lumetõkkeaed või erinevad lumetõkke süsteemid. Kui majal on eterniit- või teraskatus, saab kasutada ka kolmnurkset lumetõkkeplekki. Valiku tegemisel peab arvestama oma katuse kuju, materjali ning soovitud hinnaklassiga.

Katuseastmed

Katuseastmed on turvalised abivahendid kaldpindadel liikumiseks mis hoiavad ära ka katusekatte vigastused ning määrdumise, mis võivad katusel liikudes ning hooldustöid tehes tekkida. Kohtkindlaid katuseastmed peaks eelistama just kümne kuni kahekümne kraadiste katuste puhul, sest katuseredelit on sellises olukorras raske ning ebamugav kasutada. Katuseastmed sobivad erinevatele katustele, kuid peab jällegi jälgima materjali sobivust.

Nende kinnitamine käib eelnevalt paigaldatud redelite raamidele, ka neid raame saab pikendada omavahel. Kui kinnitad astmed kivikatusele, pead eelnevalt paigaldama ka lisaroovi, mille külge saab kinnitada katuseredeli kinnituskomplekti. Seejärel saad kinnitada külge raami ning astmed.

Sul tekkis küsimusi?

Jäta oma telefoni number ja võtame
sinuga 2min jooksul ühendust.

Katuse käiguteede paigaldus

Katusel ja maja ümbruses liikudes on esmatähtis ise enda ning teiste turvalisuse tagamine (nii soojal kui külmal ajal). Katuse turvatoodete alla kuuluvad katusesillad (käiguteed), turva- ning katuseredelid, lumetõkke süsteemid, turvarööpad ja katusepiirded. Turvatooteid läheb peamisel vaja katuse või korsta hooldustööde teostamisel, kus ohutuse jälgimine kaitseb nii katusel olijat kui ka maja ümber liikujaid.

Katusel liikumise lihtsustamiseks kasutatakse katuse käigusildasid või kuidas neid rahvakeeli nimetatakse – käiguteid, teenindusplatvorme ja muid katusekattele kinnitatavaid lahendusi.

Eriti vajalik on see korstnapühkijatele, kes peavad regulaarselt nii kütte- kui ventilatsioonilõõre puhastama – seda enam, kui tegu on vihmase või lumise ilmaga.

Milliseid käiguteid ja turvatooteid vaja läheb?

Tuleohutusnõuete kohaselt peab olema tagatud ennekõike korteriühistu korstnale kohtkindel ja ohutu ligipääs aastaringselt. Sama jutt kehtib ka eramajade puhul, kuid seal peab näiteks korstanpühkija saama ligi vähemalt korda viie aasta tagant.

Turvalist ligipääsu katusele võib täita nii katuseredel, -astmed, -luuk, või kägutee. Kui katusekalle on suurem kui 11 kraadi, tuleb paigaldada räästast korstnani katuseastmed või statsionaarne redel. Seda saab teha nii ise, kui ka tellida teenusena sisse – peaasi, et kõik oleks nõetekohaselt paigaldatud.

Täpsem lisatarvikute vajadus sõltub otseselt katusest. Arvestama peab ka hoone fassaadi kõrgusega, sest kui see on üle 8,5 meetri, peab lisaks kinnitama majale ka seinaredeli.

PS! Kliendina on mõistlik veenduda, et katusel kasutatavad turvatooted oleksid korrosioonikindlad ning kinnitamisel ei kahjustata Sinu katust.

Katuseredeli paigaldus katusele

Õnneks on Eestis kindlalt paika pandud kuidas ja kuhu paigaldada katusetarvikuid, mis tähendab, et katuseredelid ja käiguteed on alates 2017. aastast Eestis kohustuslikud. Kuid reaalsus seisneb selles, et üsna vähestel on see nõu täidetud – paraku teooria ja reaalsus ei käi alati käsikäes.

Kohtkindel katuseredel peab tagama ligipääsu korstnani kas korstnapühkijale, päästeametile või katusetööde läbiviijale. Katuseredeli valimisel peab kindlasti silmas pidama ka katusematerjali ja täpsema valiku kohta saab alati uurida vastavate toodete paigaldajatelt, sest on ka universaalseid redeleid, mis sobivaid iga katusekatte korral.

Katuseredeli hind aga kujuneb selle raami pikkusest ning lisadetailide vajadusest.

Katusesillad ehk käiguteed

Katusesillad tagavad turvalise liikumise katusel, need võivad tagada ligipääsu näiteks korstnale, akendele ja teistele hooldust vajavatele elementidele. Tootjatel võivad olla ka erinevad katusesilla raami moodulmõõdud, mida saab vajadusel ka liita ning saagida lühemaks.

Toote hind kujuneb katusesilla soovitud raamide vajadustest, pikkusest ja kinnitusdetailide kogusest. Silla hind kujuneb samuti silla pikkuse põhjal.

Kui soovid katusele ka turvaköit kinnitada, pead arvestama, et kinnitatav koormus ei tohi olla üle 150 kilogrammi, seega tohib korraga kasutada seda üks inimene. Turvaköis ei või olla kinnitatud vaid sillakinnituse külge.

Katuseredelite ning katusesildade paigaldus

Katuseredelid ja käiguteed tuleb kinnitada tugevalt alusele mis tähendab, et kinnitused peavad olema nii alumises kui ka ülemises otsas. Kindlati tuleb meeles pidada, et toestamine võiks toimuda umbes kahe meetriste vahedega. Kui paigaldad katusesilda, peab selle kinnitama maksimaalselt 1,2 meetriste vahedega.

Pea ka meeles, et kinnituskohtades peab olema piisav veetihedus, sest vastasel juhul võib tekkida niiskuskahjustus.

Sildade ja redelite paigaldamine võib erineda vastavalt katusekatetele. Näiteks bituumenkatuse ja profiilplekk-katuse puhul kinnitatakse toode tavaliselt otse kattele või sobivatele alustugedele. Kivikatuse puhul käib kinnitamine tavaliselt kahe kivi vahelt katusetarindite külge.

Kui on tegemist püstvaltsplekk-katusega, paigaldatakse toode hoopis püstvaltside külge. Silla kinnitamiseks on enamasti ka vastavalt katuseprofiilile erinevad sillakinnitused.

Lumetõke ja selle vajadus

Eesti kliimas on lumetõke väga tähtis ohutuse tagamisel – praktikas järgi proovitud google leiab näiteid küllalt, kuidas katusel alla sajatakse. Kuigi lumetõkke paigaldamine pole kohustuslik, on hoone omanik vastutav, kui katuselt peaks lumi alla kukkuma ning tekitama varalist või füüsilist kahju. Seega on lumetõkke paigaldamine vägagi vajalik.

Eelkõige peaks lumetõke asuma kohtades, kus räästa alt liiguvad inimesed või pargivad autod.

Lumetõkke hind sõltub räästa pikkusest ning kõrgusest. Turul on saada erinevaid lumetõkkeid, näiteks lumetõkketoru, lumetõkkeaed või erinevad lumetõkke süsteemid. Kui majal on eterniit- või teraskatus, saab kasutada ka kolmnurkset lumetõkkeplekki. Valiku tegemisel peab arvestama oma katuse kuju, materjali ning soovitud hinnaklassiga.

Katuseastmed

Katuseastmed on turvalised abivahendid kaldpindadel liikumiseks mis hoiavad ära ka katusekatte vigastused ning määrdumise, mis võivad katusel liikudes ning hooldustöid tehes tekkida. Kohtkindlaid katuseastmed peaks eelistama just kümne kuni kahekümne kraadiste katuste puhul, sest katuseredelit on sellises olukorras raske ning ebamugav kasutada. Katuseastmed sobivad erinevatele katustele, kuid peab jällegi jälgima materjali sobivust.

Nende kinnitamine käib eelnevalt paigaldatud redelite raamidele, ka neid raame saab pikendada omavahel. Kui kinnitad astmed kivikatusele, pead eelnevalt paigaldama ka lisaroovi, mille külge saab kinnitada katuseredeli kinnituskomplekti. Seejärel saad kinnitada külge raami ning astmed.

Sul tekkis küsimusi?

Jäta oma telefoni number ja võtame
sinuga 2min jooksul ühendust.

continue reading

Related Posts